പ്രിത്വിരാജിന് സുപ്രിയ കൊടുത്ത ജന്മദിനസമ്മാനം കണ്ടോ…

0
1428

ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഏറ്റവും യോജ്യനായ ആളെ- ദിയ സന…. പ്രണവും കല്യാണിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം-യഥാർത്ഥ സത്യം കല്യാണി തുറന്നുപറയുന്നു… പൂജിത മേനോൻറെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് വൈറൽ… പ്രിത്വിരാജിന് സുപ്രിയ കൊടുത്ത ജന്മദിനസമ്മാനം കണ്ടോ… നാമം ജപിക്കുന്ന വീട് വരുന്നു…പുതിയ സിനിമാവിശേഷങ്ങളുമായി ടോപ് 5